Iňlis diliniň amalyýet okuwy
English Practice Course (iňlis diliniň amalyýet okuwy) - iş bazarynyň talaplaryny kanagatlandyrmagy, iňlis diliniň önümçilikde ulanylmagyny maksat edinýän sazlaşykly okuw meýilnamasy. Amalyýet okuwynyň çäklerinde diňleýjiler köpugurly çäreler arkaly hakyky durmuş hadysalarynyň sahnalandyrmagy arkaly iňlis dilini türgenleşdirýär.

Amaly okuw meýilnamasynyň çäklerinde geçirilýän göwrümli çäreler:

● Learning idioms (göçme aňlatmalar)
● Public Presentations (köpçülikleýin hödürnamalar)
● Public speeches & debates  (publiki çykyşlar we çekeleşikler)
● Job application process (işe ýüz tutmak prosesi)
● Formal Writing & Preparing CVs (resmi rezýume taýýarlamak)
● Job interview in a real company (önümçilik kärhanasynda işe girmek üçin söhbetdeşlik)
● Making short films (gysga film taýýarlamak)
Geljekki çäreler
Çäre tapylmady