Küşt gurnagy
Küşt gurnagy
2 Iýul 09:00 Gurnak

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Şöhrat Myratgulyýew siziň üçin "Gujurly Nesil"-de

20-nji tapgyrda geçirilýän gurnak duşuşyklarynyň tertibi:

Ýeri: B0 synpy
Günleri: sişenbe, penşenbe, şenbe
Irdenki çalşyk sagat: 9:00 - 10:00
Öýlänki çalşyk sagat: 15:00 - 16:00

Geljekki çäreler
Golden Bookmark
3 Awg
17:15
Çäreler