Kitapsöýerler gurnagynyň Tomus'2019 tapgyryndaky ilkinji duşuşygy
Kitapsöýerler gurnagynyň Tomus'2019 tapgyryndaky ilkinji duşuşygy
15.06.2019 Habarlar

Kitapsöýerler gurnagynyň meýletin agzalary Tomus 2019 möwsümi üçin teklipleriň meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Güntertibinde öňe çykan meseleler okuw merkezimiziň diňleýjileri üçin "tomus kitap tekçesi" sanawyny taýýarlamak, ýaşlary-ýetginjekleri gyzyklandyrýan iň täze neşirleri yzarlamak, medeni-köpçülikleýin çäreleri we kitap sergi-ýarmarkalaryny gurnamak.
Geljekki çäreler
Golden Bookmark
3 Awg
17:15
Çäreler