Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygyna bagyşlanan aýdym-sazly dabara
Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygyna bagyşlanan aýdym-sazly dabara
08.05.2019 Habarlar

Merkezimiziň sahnasynda 1941-1945-njy ýyllarda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňişiň 74 ýyllygy aýdym-sazly dabara bilen bellenildi. Ýaş sazandalar gahryman pederleriniň ýagty ýadygärligini hatyralap, beýik Ýeňşiň temasynda aýdym-sazly çykyşlar ýerine ýetirdiler.
Geljekki çäreler
Çäre tapylmady