«Belent maksatlar rowaçlygyň gözbaşy» atly ýaşlar duşuşygy
«Belent maksatlar rowaçlygyň gözbaşy» atly ýaşlar duşuşygy
25.05.2019 Habarlar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti merkezimizdäki ýaşlar bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşykda daşary ýurt dillerini, kompýuter tehnologiýalary çuň öwrenip, geljekde ýurdumyzyň ösmeginde goşjak goşantlary üçin ähmiýeti wagyz edildi.

Duşuşygy guraýjylar ýaşlar arasynda kiçi bäsleşik geçirdi. Dürli ugurlarda ekranda görkezilen soraglara jogap berenlere höweslendiriji sowgatlar berildi.

Geljekki çäreler
Çäre tapylmady