"GN Cup" final oýuny geçiriler.
"GN Cup" final oýuny geçiriler.
28.10.2019

Gujurly Nesil  we Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň bilelikde Gujurly Nesil okuw merkeziniň okuwçylarynyň arasynda geçirilýän kiçi futbol bäsleşiginiň final oýuny 03.11.2019ý. güni geçiriler bu oýuna ähli diňleýjileri we myhmanlary tomaşa etmäge çagyrýarys.

Meňzeş habarlar