C6 | Kompýutere tehniki hyzmat ediji

    “Kompýutere tehniki hyzmat ediji” kursyny üstünlikli tamamlan diňleýjiler adaty we noutbuk kompýuterleri düzýän enjamlar we olaryň aýratynlyklayny öwrenerler. Kompýuterlere, printerlere we ş.m. goşmça enjamlara gerekli hyzmatlaryň ediliş ýollaryny we usullaryny özleşdirerler. Ulanylýan Windows işlediş ulgamyny gurnamak, täzelemek we näzaslyklaryny çözmek ýaly işleri ýerine ýetirmegi öwrenerler.

Çäreler