C9 | Web dizaýn

    “Web Taslama” kursyny tamamlan diňleýjiler web äleminiň tilsimleri bilen ýakyndan tanşyp, zerur bolan dizaýn esbaplary ulanmak, ol esbaplar kömegi bilen täsin, funksional we estetiki taýdan görnükli web sahypalary taýýarlamak ýaly işleriň ýerine ýetirilişini içgin öwrenerler.

Çäreler