M1 | Matematika başlangyç dersi

    “Matematika I” kursuny tamamlan diňleýjiler matematika ylmynyň başlangyç bilimine eýe bolup bilerler. Bu kursda diňleýjiler sanlar we olaryň üstünde geçirilýän amallardan başlap tä sanlaryň derejelerine çenli sanlar bilen baglanşykly  we deňsizlikler we birinji derejeli deňlemelere degişli birnäçe mysallar bilen tanşyp bilerler.

Çäreler