«Golden bookmark» kitap ýaryşy
«Golden bookmark» kitap ýaryşy
09.04.2021 · 1 minut okalýar

1. Synag maý aýynyň 30-na sagat: 10:00-da «Gujurly Bilim Merkezi» binasynda geçiriler.

2. Synag 50 sorag we test görnüşinde geçiriler.

3. Synagyň dowamlylygy 50 minut.

4. Synaga gatnaşyjylar diňe bir dili saýlap bilýär.

5. Ýaryşa «Gujurly Bilim Merkezi»niň diňleýjilerinden daşary okuwçylar we talyplar gatnaşyp bilerler.

6. Synagda kitapda geçýän käbir sözleriň manysy, sinonimi, antonimi hem soralyp bilner.

7. Ýalňyş jogaplar baly peseldýär!

8. Soraglar diňe okuw merkezimiz tarapyndan berlen kitap nusgalaryndan soraljakdyr!

9. Baly 50-den pes bolan gatnaşyjylar derejelendirmä degişli däldir!

Meňzeş habarlar
Çäreler