«Golden bookmark» kitap ýaryşy
«Golden bookmark» kitap ýaryşy
01.07.2020 · 1 minut okalýar

1. Synag test görnüşinde geçiriler.

2. Sorag sany: 50 (Kids toparlary üçin: 30).

3. Synag möhleti: 50 min. (Kids toparlary üçin: 30 min.).

4. Synagda kitapda geçýän käbir sözleriň manysy, sinonimi, antonimi hem soralyp bilner.

5. Ýalňyş jogaplar baly peseldýär!

6. Soraglar diňe okuw merkezimiz tarapyndan berlen kitap nusgalaryndan soraljakdyr!

7. Baly 50-den pes bolan gatnaşyjylar derejelendirmä degişli däldir!

8. Gatnaşyjy diňe bir dili saýlap bilýär.

9. Uly toparlardan iňlisçeden gatnaşýanlar 2 (iki) kitap okamaly.

10. Uly toparda okaýanlar kids toparlary bilen bäsleşip bilmeýärler.

11. Kids toparda okaýanlar uly toparlar bilen bäsleşip bilmeýärler.


Uly toparlar:

    Pollianna

    Treasure Island Robinson Crusoe

    Гарри Поттер и Кубок Огня

Meňzeş habarlar
Çäreler